štvrtok 9. februára 2012

Volebný záväzok č. 3.

Volebný záväzok č. 3.
V prípade zvolenia do NR SR sa zaväzujem, že v parlamente zostanem iba jedno volebné obdobie.

Do politiky som sa začal aktívne angažovať s vierou, že politiku je možné robiť iným spôsobom, ako sa robí dnes. Inšpiráciu na túto vieru nachádzam v dianí na Islande, vo fungovaní Švajčiarska a v inšpiratívnom čítaní na webe. Množstvo odkazov na túto tému som zdieľal na svojom google plus účte.

Nie som a ani nechcem byť profesionálny politik. Som technik, technické riešenia sú mi blízke. Bohužiaľ som po rokoch cítil, že treba "nejakú" zmenu systému. Tá však roky neprichádzala, a preto som sa do tvorby tejto zmeny aktívne zapojil. Ak budem zvolený, aktívne sa pustím do budovania zmeny politického systému - do zmien okolo právoplatnosti a vymožiteľnosti referenda, otvorenia cesty k rozumnej forme priamej demokracie a tak ďalej - pozrite môj blog a informácie o strane a hnutí, za ktoré kandidujem.

Preto si myslím, že mi jedno volebné obdobie musí stačiť. Ak sa zmeny naštartujú, ďalej ma v politike nebude treba a prevezmú to iní, mladí, plní elánu. Ak sa takéto zmeny nepodarí naštartovať, opäť nebudem mať v politike čo robiť a budem sa venovať tomu, čo viem a čo ma baví.